การแก้ปัญหา

นโยบายการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด

 

 

 

 

1.แหล่งน้ำ (การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ)

มาตรการระยะสั้น        จังหวัดมีนโยบายยึดถือภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่ประชาชนเคยกักเก็บน้ำให้เต็มเพื่อใช้ในฤดูแล้ง  จึงได้กำหนดแนวทางให้อำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสร้างแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ตอนฤดูแล้ง  โดยแนะนำให้จัดสร้างถังเก็บน้ำไว้ใต้ดินทุกครัวเรือนเพื่อกักเก็บน้ำ  จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง

 

2.ระบบ logistic (Public Transportation)

เป็นกระบวนการวางแผน  การดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับ  การเก็บรักษาสินค้า  บริการ  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งระบบ Logistic ที่ดีจะต้องมีต้นทุนโดยรวมของทุกขั้นตอนที่อยู่ในระดับต่ำ และรวดเร็ว  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

 

3.การกำจัดขยะด้วยกระบวนการทางความร้อนสูง พร้อมผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้วยจังหวัดชลบุรี  เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทั้งสาขาอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การท่องเที่ยว  การบริการ  หมู่บ้านจัดสรร  โรงแรม  รีสอร์ท ฯลฯ  ปีหนึ่ง ๆ มากกว่า  5-10%  ต่อเนื่องทุกปี  เป็นเหตุให้มีประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาในเขตจังหวัดชลบุรี  เพื่อทำการค้า  การลงทุน  หางานทำ  มาท่องเที่ยว  และซื้อบ้านอยู่อาศัย  เป็นจำนวนมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s