สภาพทางสังคม

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

ข้อมูลทางด้านอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม
อาชีพประมง ธุรกิจส่วนตัว แปรรูปอาหารทะเลรับจ้างและเกษตรกรรม
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในฐานะ
ค่อนข้างดีและเมื่อพิจารณาสภาพของชุมชนโดยทั่วไปพบว่าเทศบาลตำบลบางพระ
เป็นชุมชนที่มีความเจริญมาช้านาน
ชุมชนดั้งเดิมมีความเป็นอยู่แออัด เกาะตัวกันอย
ู่บริเวณริมฝั่งทะเล
การขยายตัวของชุมชนจะขยายตัวไปตามแนวถนนสุขุมวิท
ทั้งสองฝั่งถนน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s