เฉลยข้อสอบอัตนัย

1.ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะใดบ้าง

ตอบ 1.ภูมิปัญญาเป็นเรื่องการใช้ทักษะ การใช้ความรู้ ความเชื่อและพฤติกรรม

       2.ภูมิปัญญาแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน กับธรรมชาติแวดล้อม และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

      3.ภูมิปัญญาเป็นกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต

      4.ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้ เพื่อบุคคล ชุมชนและสังคม

      5.ภูมิปัญญาเป็นพื้นความรู้ในเรื่องต่างๆ

      6.ภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง

      7.ภูมิปัญญาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสนดุลในการพัฒนาการทางสังคม

2.การเสียภาษีอากรแบ่งออกเป็นประเภทกว้างอะไรบ้าง

ตอบ 1.จกอบหรือจังกอบ คือค่าผ่านด่านเรียกเก็บจากสินค้า

      2.อากร อากรประกอบอาชีพต่างๆ เช่น อากรค่านา อากรสุรา อากรเบี้ย

      3.การเกณฑ์แรงงานและส่วย สมัยอยุธยากำหนดให้ไพร่หลวงทำงานปีละ 6 เดือน

      4. ฤชา เป็นค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนเฉพาะที่ใช้บริการของรัฐ เช่น การออกโฉนดตราสาร

3.เศรษฐกิจทุนนิยม หมายถึงอะไร

ตอบ   การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกตามความต้องการของตลาดโดยใช้เงินตราเป็นตัวกลางในการผลิตและซื้อสินค้า

4.อารยธรรมโบราณมีสภาพสังคมเป็นอย่างไร

ตอบ ที่พัฒนาหมู่บ้านขึ้นเป็นชุมชนเมือง ผู้ปกครองเป็นพระ พัฒนาขึ้นเป็นรัฐนคร มีปกครองแบบราชาธิปไตย

5.ไพร่ถูกจัดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ตอบ 3 ประเภท

      1.ไพร่หลวง คือ ไพร่ในสังกัดของพระมหากษัตริย์โดยตรง แต่จะทรงแจงจ่ายไปยังกรมหน่วยราชการต่างๆมิได้ทรงควบคุมเองแต่อย่างใด

      2.ไพร่สม คือ ไพร่ในสังกัดของเจ้านายและขุนนางมีหน้าที่รับใช้มูลนายในกิจการส่วนตัว

      3.ไพร่ส่วย คือ ไพร่หลวงที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าเวรรับราชการแต่จะส่งเงินหรือสิ่งของมาทดแทน เรียกว่า เงินค่าราชการ           

6.อารยธรรมตะวันออก หมายถึงอะไร                              

 ตอบ อารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียซึ่งเป็นอายธรรมเก่าแก่มีความสืบเนื่องตลอดมาหลายพันปีโดยไม่ขาดตอนจนถึงปัจจุบัน

7.อารยธรรมโรมันมีลักษณะงานศิลปะเป็นอย่างใด

ตอบ 1.รับอิทธิพลแนวคิดศิลปะชาวอีทรัสคันและกรีก

      2.ความเชื่อในชัยชนะและความกล้าหาญของชีวิตปัจจุบัน

      3.สถาปัตยกรรม อาคารโค้งกลมและรูปโดม

8.วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึงอะไร

ตอบ กระบวนการหรือขั้นตอนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ให้ตรงกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด

9.สาเหตุของสงครามเย็นที่สำคัญอันเป็นมูลฐานของการทำให้เกิดสงครามเย็น

ตอบ 1.ความขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตอันเนื่องมาจากการอุดมการณ์ทางการเมือง ระบอบการปกครอง และระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากและต่างก็ยึดถืออุดมการณ์ดังกล่าวเป็นแนวในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของตน

      2.ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างดำเนินนโยบายแข่งขันกันในการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าครอบงำประเทศอื่นๆในทุกภูมิภาคทั่วโลก

10.ทาสในสังคมไทยมีกี่ประเภท

ตอบ 7ประเภท

1. ทาสสินไก่ มีจำนวนมากที่สุดเกิดจากการขายตัวเป็นทาสเพราะภาระหนี้สิน                                                    

2.ทาสในเรือนเบี้ย คือลูกทาสเกิดระหว่างที่พ่อแม่ตกอยู่ในฐานะทาสของนายเงิน

3.ทาสที่ได้รับมาแต่บิดา มารดา เป็นสมบัติตกทองจากบิดา มารดาของนายเงิน

4.ทาสที่มีผู้ให้ มีผู้ยกให้โดยเสน่หา

5.ทาสที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อต้องโทษทัณฑ์

6.ทาสที่เลี้ยงไว้เมื่อเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง

7.ทาสเชลย ถูกจับเป็นเชลยในสงคราม ไม่มีสิทธิ์ไถ่ถอนตัวให้เป็นอิสระได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s