นิกาย

นิกายที่สำคัญมี ๔ นิกาย ได้แก่

๑. นิกายซุนนี่      นิกายนี้มีอยู่ในทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม       คนมุสลิมที่ยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งมาจากอัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดา มีชื่อเรียกว่า นิกายสุหนี่ ซึ่งเป็นคำมาจากคำ “ซุนนะห์” (จริยวัตร) นิกายสุหนี่นี้มีอยู่ทั่วไปในประเทศอิสลามต่างๆ

๒. นิกายชีอะห์      นิกายนี้เป็นนิกายที่สำคัญของศาสนาอิสลามนิกายหนึ่ง คำ “ชีอะต์” แปลว่า “พรรค” หรือ“ผู้ติดตาม” คือ “พรรคของอาลี”หลักสำคัญของนิกายชีอะต์คือเชื่อมั่นในเอกะของพระเจ้า ในศาสดาทั้งหลายและในอีหม่ามซึ่งสืบเนื่องมาจากศาสดาเหล่านี้ พวกชีอะต์เรียกประมุขของรัฐว่าอีหม่ามซึ่งพระเจ้าเป็นผู้เลือกสรรมา อีหม่ามจะทำอะไรไปก็ถือว่าไม่ผิดหรือไม่เป็นบาป และเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ อีหม่ามเป็นผู้แปลถ้อยคำของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน เป็นผู้พิทักษ์รักษากฎหมายและเป็นผู้พิพากษาแห่งศาลฎีกา นิกายนี้มีอยู่อย่างกว้างขวางในอิรักและในประเทศอินเดียด้วยหลักศาสนาของพวกชีอะต์ก็ไม่แตกต่างกับหลักศาสนาของพวกนิกายสุหนี่ แต่การปฏิบัติของพวกชีอะต์แตกต่างกับนิกายอื่นๆ เช่นห้ามรับประทานอาหารที่คริสตศาสนิกชน

๓. นิกายคาวาริจ   พวกเคาะวาริจแตกต่างกับพวกสุหนี่ในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจหลักศาสนาอิสลามว่านิกายนี้มีอยู่ในหมู่ชนอาระเบียตอนใต้ อัลจีเรีย โอมานและซานซิบาร์นิกายเคาะวาริจนี้แบ่งออกเป็นนิกายย่อม ๒ นิกายคือ

๑) นิกายอาซาริกา พวกนี้ถือว่าใครที่ไม่ร่วมกับเขาในการต่อสู้เจ้าหน้าที่รัฐบาลถือว่าเป็นผู้ทำบาปทั้งสิ้น พวกเขาเท่านั้นเป็นมุสลิมที่แท้จริง พวกนี้ดุร้ายและฆ่าคนที่พวกนี้หาว่าไม่ใช่มุสลิมทันที เพราะความดุร้ายอันเกิดจากความเชื่อถือของศาสนาของตนอย่างเคร่งครัด

๒) นิกายจาดัด พวกนิกายนี้อยู่ในแถบบาห์เรน โอมาน เยเมนและฮัดรามาต คือดินแดนซึ่งอยู่รอบคาบสมุทรอาระเบีย ความเชื่อมั่นทางศาสนาก็คล้ายคลึงกับพวกนิกายอาซาริกาที่แตกต่างกันบ้างก็ในทางปฏิบัติ

๔.นิกายวาฮะบิวะฮาบีย์หรือซะละฟีย์  เป็นมัซฮับหนึ่งในอิสลามที่ถูกเรียกด้วยการล้อชื่อพ่อของมุฮัมมัด บินอับดิลวะฮาบ(วะฮาบ)ด้วยกลุ่มที่ไม่ชอบมุฮัมมัด บินอับดิลวะฮาบเพราะเขาและพวกพยายามที่จะยึดหลักของอัลกุรอานและฮาดิษเป็นหลัก เป็นกลุ่มที่แพร่หลายทั่วโลกในเวลาปัจจุบันโดยเฉพาะในคาบสมุทรอาระเบีย

ชีวประวัติของมุฮัมมัด บินอับดิลวะฮาบ
ดูบทความหลักที่ มุฮัมมัด บินอับดิลวะฮาบ
มุฮัมมัด บินอับดิลวะฮาบ มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี ฮ.ศ.1115-1206 (พ.ศ. 2246-พ.ศ. 2335) เกิดที่เมือง อัลอุยัยนะหฺ ไม่ไกลจากนครริยาด เมืองหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบัน มุฮัมมัด บินอับดิลวะฮาบ เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและมีความจำที่ดีเยี่ยม เมื่ออายุได้ยี่สิบปีเขาได้ออกเดินทางไปศึกษากับผู้รู้ท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน เขาเป็นที่รู้จักในนามเชค อัลนัจญ์ดีย์ (เชคแห่งแคว้นนะญัด)

เขาได้เขียนใบปลิวและหนังสือแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชนบท เพื่อเผยแพร่ทัศนะคติของตน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเรื่องการตั้งภาคี โดยเห็นว่าการเยี่ยมเยียนสุสานและการขอพรต่ออัลลอหฺ ณ ที่สุสานเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอหฺ เป็นการกระทำที่ผิดต่อหลักศาสนาอิสลามอย่างใหญ่หลวง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s