ศาสนสถาน

7817_212มัสยิด หรือ อาจจะเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สุเหร่า บาลัยเซาะฮ. มูซอลลา เป็นต้น ล้วนเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ท่านรอซูลได้กล่าวว่า มัสยิดเสมือนบ้านของอัลลอฮ. ผู้ที่เข้ามัสยิดจะเสมือนเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ. ในบ้านเรามักจะเห็นกิจกรรมที่มุสลิมประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ละหมาด สอนหลักการศาสนาแก่สมาชิกในชุมชน แต่ละชุมชนอาจจะมีกิจกรรมที่ประกอบในมัสยิดเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นสำคัญ

ในสมัยท่านรอซูล และยุคซอฮาบัต มัสยิดจะใช้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกกิจกรรมของชุมชน การประกอบศาสนกิจต่างๆรวมถึง การเมืองการปกครอง การฝึกทหาร และอื่นๆ เพราะอิสลามที่สมบูรณ์จะครอบคลุมทุกกิจกรรมของมนุษย์ ไม่แยกทางโลกทางธรรมอย่างที่มักจะเข้าใจกัน

ฉะนั้นมัสยิดจึงสถานที่สำคัญของมุสลิม เป็น ศาสนสถานศาสนาอิสลาม สำหรับมุสลิมปฏิบัติตนกับมัสยิด มีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดอย่างมาก อิสลามได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติเมื่อเข้า – ออก หรืออยู่ในมัสยิด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s